Urolithiasis guide

Sidebar
Menu
About UrolithiasisGuide
show
Dette er internetversionen af 1. udgave af hæftet “Urolithiasis guide - Metabolisk udredning, klassifikation og medicinsk behandling af patienter med urinvejssten”, som udkom maj 2012.

Internetudgaven er optimeret til anvendelse på iPhone og iPad; men kan også anvendes på andre smart phones og PC.
Anbefalet browser til både MAC PC og Windows PC: Firefox
Er testet med følgende browsere:
Firefox
Safari
Google Chrome
Internet Explorer

Internetudgaven afviger på enkelte punkter fra den trykte udgave, og indeholder på enkelte områder supplerende oplysninger end i den trykte udgave.

Hæftet/internetudgaven er en gennemrevideret ny udgave af tidligere 4. udgave af hæftet “Metabolisk udredning og medicinsk behandling af patienter med urinvejssten” udgivet af Palle Osther.

Det er ment som en vejledning til klinikeren; som hjælp til – på en simpel måde - at diagnosticere årsager til stendannelse i urinvejene med henblik på klassifikation og effektiv behandling/profylakse.

Hæftet er ikke ment som en lærebog, men er tilstræbt bibeholdt i en kortfattet form med kittellomme format til anvendelse som opslagsværk i det daglige kliniske arbejde.

Rekommendationerne, som fremgår af hæftet, er i overensstemmelse med ”Guidelines from Scandinavian Cooperative Group for Urinary Stones”.

Internetudgaven er produceret af Kim Hovgaard Andreassen.
Hæftet var sponsoreret af SOBI A/S, som ydede økonomisk støtte til trykning og udgivelse, men forfatterne har ikke modtaget honorar, og SOBI A/S har ikke haft indflydelse på indholdet.
Denne sponsorering ophørte 1. oktober 2015, og det er herefter ikke længere muligt at rekvirere den trykte udgave fra SOBI A/S.

Aktuelle internet version er økonomisk støttet af PharmaPrim, som ikke har indflydelse på redaktionelle indhold eller udformning. Forfatterne har ikke modtaget honorar fra PharmaPrim.

Kim Hovgaard Andreassen & Palle Jørn Sloth Osther
show
Siden er sidst opdateret
november 2019
nyresten, urolithiasis, nephrolithiasis, kidney stone, stone analysis, calcium oxalate, uric acid, urinsyre, sten, Kim Hovgaard Andreassen, urolithiasis guide, stenanalyse, årsager til nyresten, cystinuri
Menu